W związku ze zmianami organizacyjnymi  jakie będą przeprowadzone w naszej jednostce oświatowej jaką jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie deklaracji wyboru dyscypliny sportowej dla swojego dziecka. Od 26 lutego 2018 r zmiany będą dotyczyć wszystkich zajęć, które do tej pory odbywały się na hali pneumatycznej (balon). Są one podyktowane dostosowaniem wysokości temperatury zajęć szkolnych jaką obliguje na nas Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach a którą z powodów technologicznych nie jesteśmy w stanie osiągnąć. W związku z tym, od II semestru roku szkolnego 2017/2018 chcielibyśmy zabezpieczyć dla Państwa dzieci możliwość wyboru różnych atrakcyjnych dyscyplin sportu, które w większości będziemy prowadzić na sali MOS Kraków-Wschód oraz w pozyskanych salach gimnastycznych okolicznych placówek szkolnych. Pragniemy zapewnić, że żadne dziecko nie zostanie pozbawione zajęć pozalekcyjnych w naszym ośrodku. Dodatkowo zachęcamy również do zapisania się do już istniejących zajęć sportowych, które prowadzi MOS Kraków-Wschód w wielu szkołach na terenie miasta Krakowa. Zwracamy się z prośbą aby do 5 lutego 2018 r wypełnić poniższą deklaracje wyboru zajęć dla swojego dziecka i przesłać mailem na adres deklaracje@moswschod.pl lub przekazać do biura naszego Ośrodka albo też nauczycielowi z którym Wasze dziecko miało do tej pory zajęcia. W oparciu o Państwa wybór ustalimy nowy harmonogram zajęć i opublikujemy go na naszej stronie www.moswschod.pl. Niezłożenie deklaracji wyboru dyscypliny sportowej do 5 lutego 2018r oznaczać będzie dla nas rezygnację z zajęć Państwa dziecka.

Z poważaniem Mariusz Sokołowski  – wicedyrektor

Formularz deklracji (*.doc)
Formularz deklracji (*.pdf)