PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA KOM 2015/2016

W tym tygodniu na naszym stadionie odbyły się pikniki sportowe dla przedszkolaków. Odwiedziły nas dzieci z przedszkoli: nr 131, nr 151, nr 116, nr 109, nr 46, nr 108, nr 107, nr 94, nr 88 oraz z przedszkoli „Mali artyści” i „Słoneczne wzgórze”. Czekały na nich liczne przygotowane przez nas stacje sportowe: tory przeszkód, strzelanie…

22 sierpnia na naszym stadionie odbyły się zawody sportowe organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes. Rozgrywkom sportowym towarzyszyła gorąca atmosfera i wola walki wszystkich zawodników.