KOMUNIKAT!

Dotyczy: wyjazdu na zawody w narciarstwie alpejskim w ramach Gimnazjady Młodzieży

w dniu 02.03 2010r./wtorek/

Wyjazdy autokarów:

– Godzina 8.00 – plac przy stacji benzynowej Statoil w Czyżynach: GM 37 – 8 osób, GM 39 – 11 osób, GM 41 – 6 osób, GM 46 – 9 osób, GM 47 – 8 osób, GM 49 – 4 osoby, GM Luborzyca – 6 osób. RAZEM – 52 osoby

Przypominamy: 1. Każdy uczeń musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną. 2. Prosi się opiekunów o wcześniejsze zebranie pieniędzy za karnety. 3. Po przyjeździe na miejsce, opiekunowie i zawodnicy kierują się do namiotu wewnątrz budynku – pomieszczenia Snack Baru. 4. Wydawanie numerów startowych, oraz odprawa techniczna  – godz. 10.00. 5. Planowane starty: dziewczęta – 11.00, chłopcy – 11.45. 6. Planowane zakończenie zawodów – godzina 14.00. 7. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w autokarach, wyklucza się przejazd w nich  innych osób niż zgłoszona przez szkolę liczba zawodników oraz ich wyznaczony w zgłoszeniu opiekun. 8. Zawody zaliczane do współzawodnictwa rejonu Nowa Huta.

Uwaga!!! Zabrania się pod rygorem dyskwalifikacji całej szkoły startu większej ilości zawodników niż zapisane jest w regulaminie !