MIEJSCE  ZAWODÓW:

Stadion sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie-Nowej Hucie, os. Szkolne 39

TERMIN  ZAWODÓW:

26 maja 2009r. (środa)godz. 10.00

KONKURENCJE:

– Dziewczęta: 100 m, 300 m, 600 m, pchnięcie kulą (3 kg), skok w dal,  sztafeta  4 x 100 m,

– Chłopcy:      100 m, 300 m, 1000m, pchnięcie kulą (5 kg), skok w dal,  sztafeta  4 x 100 m,

-Sztafeta Szwedzka ( 400m + 300m + 200m + 100m ) – osobno w kategorii dziewcząt i chłopców.