Termin: 15.06.2010 r.(wtorek) – godz. 10.00

Miejsce:  stadion MOS Nowa Huta,  os. Szkolne 39

Uczestnicy:  dzieci z klas I – III/ Reprezentacja szkoły składa się z 12 dzieci/:

Klasa I – rocznik 2002 – 4 dzieci (2 dziewczynki + 2 chłopców),

Klasa II – rocznik 2001 – 4 dzieci (2 dziewczynki + 2 chłopców),

Klasa III–rocznik 2000 -4 dzieci (2 dziewczynki + 2 chłopców).

Regulamin: Zawody zostaną przeprowadzone w formie czwórboju (każdy uczestnik wykonuje wszystkie konkurencje).

Konkurencje sportowe:

1  Rzut piłeczką do celu.

2. Skoki w dal dodawane.

3. Sztafeta wahadłowa 12 x 50m .

4. Bieg długi /ok. 400m/.