MIEJSCE  ZAWODÓW: Stadion MOS N. Huta, os. Szkolne

TERMIN  ZAWODÓW: 23.09. 2010 r /czwartek/

–        początek zawodów       godz. 11.00

KONKURENCJE:

Dziewczęta: 100m, 300m, 600m, skok w dal, pchnięcie kulą(3kg)

Chłopcy: 100m, 300m, 1000m, skok w dal, pchnięcie kulą(5kg)