Termin: 28.03.2011 (poniedziałek ) – godz.11.30/zbiórka – 11.15/

Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury , Al. Jana Pawła II

Zespoły ocenia Komisja Sędziowska. Czas układu mierzony jest od momentu rozpoczęcia muzyki do jej zakończenia.
W przypadku przekroczenia czasu Sędzia Główny udziela zespołowi ostrzeżenia co wpływa na ocenę końcową.
Więcej informacji w komunikacie w załączniku