Załącznik nr 4
do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy,
usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Wyłonienie realizatora Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016

opis zamówienia: Przeprowadzenie rywalizacji w wymienionych dyscyplinach sportowych we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

Termin składania ofert: 18.09.2015

Miejsce składania ofert: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód, os Zgody 13a.

Forma składania ofert: pisemna

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Wschód

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr MOS.W.021.9.2014 Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód”
w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Krakowska Olimpiada Młodzieży to rozgrywki szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach których od 200 do 400 uczniów szkół miasta Krakowa codziennie bierze udział w rywalizacji sportowej, a w perspektywie roku to ok. 30 tys. uczestników. Zawody odbywają się codziennie na Hali Com Com Zone od 5 października 2015 do 20 czerwca 2016 roku z wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od zajęć szkolnych. Zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym na całościowe przeprowadzenie przez Państwa organizację/firmę następujących dyscyplin. Szczegółw znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej.

Zapytanie (*.pdf)