Wydział Sportu UMK pragnie poinformować o planowanym na 2017 r., projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub Sportowy”.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole w wymiarze 2 razy w tygodniu w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych.

Istotnym założeniem Programu jest systematyczność i różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz w zależności od pór roku.

Planowany termin realizacji obejmuje dwie edycje:

  • wiosenna od 16.01.2017 do 22.06.2017 r.
  • jesienna od 1.09.2017 do 15.12.2017 r.

Placówki zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o wypełnienie
deklaracji zgłoszenia (wypełnić Tabelkę część I i III – bez części II-giej) i przesłanie jej (w formie skanu) do Wydziału Sportu UMK na adres: sp.umk@um.krakow.pl w terminie do 15 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.

 

          Wszelkie informacje dotyczące programu pn. „Szkolny Klub Sportowy” znajdują się w załączeniu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Justyną Chwedczuk-Gołda tel. 12 616 9408, e-mail: j.chwedczuk-golda@um.krakow.pl, lub Joanną Kmiecik-Bocheńską tel. 12 6169394, e-mail: joanna.kmiecik-bochenska@um.krakow.pl pracownikami Wydziału Sportu, lub z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym, tel. 12 4115119, e-mail: biuro@mszs.krakow.pl

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

DEKLARACJA SZKOŁA

PROGRAM SKS

CategoryAktualności
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.