Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zwraca się do Państwa o przedstawienie pisemnej oferty dotyczącej projektu budowlanego drogi dojazdowej do parkingu położonego przy budynku MOS oraz ścieżki pieszo-rowerowej, ogrodzenia, przeniesienie skoczni w dal i ewentualnego boiska wraz z oświetleniem i innymi obiektami małej architektury.

Termin realizacji opracowania kompletu dokumentów 31.12.2017 r.

Zapytanie (*.pdf)
Projekt umowy (*.pdf)