Odpowiedź Wicedyrektora MOS Kraków Wschód Mariusza Sokołowskiego.

W związku z zamieszczeniem na profilu FB MKS Krakus informacji na temat zmian w organizacji współpracy pomiędzy MOS Kraków Wschód a MKS Krakus, jako osoba oddelegowana do negocjacji w tej sprawie pragnę przedstawić kilka uwag.

Przejawem całkowitego braku odpowiedzialności ze strony Zarządu MKS Krakus jest upublicznianie słów całkowicie mijających się z prawdą. Nieprawdziwe stwierdzenia, kłamliwe insynuacje w końcu fałszywa troska o dzieci uczestniczące w zajęciach piłkarskich na pewno nie zbliża obu podmiotów do zawarcia porozumienia. Do dnia publikacji tych słów, a właściwie kłamstw trwaliśmy w przekonaniu, iż osiągnięcie porozumienia jest bardzo blisko.

Kilka informacji, dlaczego musiało dojść do zmiany organizacji współpracy pomiędzy MOS a MKS Krakus. Informacje te są doskonale znane Zarządowi MKS Krakus tym bardziej dziwi ten otwarty atak na osobę Dyrektora i placówkę oświatową którą kieruje. Umowa zawarta we wrześniu 2016 r. jest po prostu nieważna a jej postanowienia sprzeczne z przepisami prawa. Nieważność umowy nie wynika z błędu popełnionego przez MOS, a wyłącznie obciąża Zarząd MKS Krakus. Otóż przystępując do zawarcia umowy, przedstawiciele reprezentujący MKS Krakus nie mieli do tego prawa inny, bowiem sposób reprezentacji został określony nie gdzie indziej tylko w statucie MKS Krakus. Nadto dalsza realizacja tej umowy byłaby sprzeczna z przepisami o finansach publicznych a także z samą ustawą o sporcie. O tym fakcie Zarząd MKS Krakus został poinformowany w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa. Wobec powyższego działając w dobrej wierze na spotkaniu w Wydziale Sportu podjęto decyzję o dalszym prowadzeniu rozmów przeze mnie tj. Wicedyrektora MOS Kraków Wschód z Zarządem MKS Krakus zmierzając do podpisania nowej umowy o współpracy. Przeprowadzono szereg spotkań, przedstawiono wiele propozycji w moim przekonaniu osiągnięcie porozumienia było kwestią dni.

Dlatego też kategorycznie jeszcze raz podkreślam informacje przekazane przez MKS Krakus są całkowicie nieprawdziwe, świadczyć mogą, pomimo 60 lat tradycji, o całkowitej niedojrzałości instytucjonalnej. Swoiste wezwanie do poparcia w niezrozumiałym ataku na MOS jest zwerbalizowanym brakiem woli porozumienia, bez którego dalsza praca z dziećmi i młodzieżą, o której dobro tak obłudnie MKS Krakus zabiega, po prostu niemożliwa. MOS Kraków Wschód nadal deklaruje wole zawarcia porozumienia, porozumienia, której w swej treści będzie zgodne z przepisami prawa, porozumienia, które zapewni maksymalne zabezpieczenie trenujących zawodników stowarzyszenia MKS Krakus przy jednoczesnym zrozumieniu czym jest jednostka oświatowa jaką jest MOS, której cele statutowe są zupełnie inne niż cele stowarzyszenia MKS Krakus. W tym celu konieczne jest szybkie zawarcie umowy między MOS a MKS Krakus o które nie dalej niż wczoraj mailowo prosiłem Zarząd MKS Krakus.

Wicedyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

Kraków Wschód

Mariusz Sokołowski

Oświadczenie