W odpowiedzi na pismo z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak SP-02.4424.3.3.2018 dotyczące skargi rodziców dzieci z rocznika 2006 i 2007 trenujących piłkę nożną, po zapoznaniu się z treścią skargi z dnia 4 kwietnia 2018 r. skierowanej do Pana Janusza Kozioł Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej oraz do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa poniżej przedstawiam stanowisko w kwestii podnoszonych zarzutów.