Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowej Huty do udziału w spotkaniach z Zastępcami Prezydenta Miasta Krakowa: Panem Andrzejem Kuligiem oraz Panem Jerzym Muzykiem. Tematem spotkań będzie omówienie badań ankietowych dotyczących potrzeb mieszkańców dzielnic Nowej Huty, które zostały przeprowadzone na przełomie sierpnia i września br. Ankieta odnosiła się do zagadnień związanych jakością życia, kształtowania środowiska przestrzennego, rozwoju potencjału kulturowego, budowaniu kreatywnej gospodarki oraz poszanowania środowiska przyrodniczego.
Debaty odbywać się będą w godzinach 17.00-19.00. Szczegółowy harmonogram spotkań
w poszczególnych dzielnicach przedstawia się następująco:

1 Mistrzejowice (XV) 23.09 (czwartek) Klub Kuźnia, osiedle Złotego Wieku 14
2 Czyżyny (XIV) 30.09 (czwartek) Klub 303, osiedle Dywizjonu 303 1
3 Nowa Huta (XVIII) 7.10 (czwartek) Dom Utopii, osiedle Szkolne 26 A
4 Bieńczyce (XVI) 14.10 (czwartek) MDK im. J. Korczaka, osiedle Kalinowe 18
5 Wzgórza Krzesławickie (XVII) 21.10 (czwartek) MDK – Fort 49 “Krzesławice”, osiedle Na Stoku 27b
6 WSZYSTKIE Dzielnice NH 04.11 (czwartek): SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE Nowohuckie Centrum Kultury, aleja Jana Pawła II 232

CategoryAktualności