Zakończył się Otwarty Turniej Mikołajkowy -Emocje Bez Granic przeprowadzony w dniach 04.12.2021 roku- 12.12.2021. Projekt realizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” (MOS) oraz Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” (WKS „Wawel” ), który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie w projekcie wzięło udział 650 uczestników w tym dzieci i młodzież rywalizując w kilku dyscyplinach. Odbyły się turnieje mini siatkówki, piłki nożnej dziewcząt i chłopców , strzelecki i szachowy. Ponadto przeprowadzono gry i zabawy ruchowe oraz zabawy integracyjne z udziałem osób z niepełnosprawnościami i bieg dzieci. Nie zabrakło emocji, dobrej zabawy. Dla wszystkich uczestników przygotowano pakiety startowa a dla wyłonionych zwycięzców puchary ,medale, dyplomy oraz i drobne upominki.

Dyrekcja MOS oraz Zarząd WKS „Wawel” składa serdeczne podziękowania dla wszystkich ,którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu imprezy w tym: pracownikom, nauczycielom,sędziom, opiekunom , rodzicom oraz wolontariuszom.

CategoryAktualności, Galeria