W terminach do 16.05 do 22.05.2022 roku będzie możliwość składania deklaracji (załącznik nr 3) o chęci kontynuacji uczestnictwa w zajęciach sportowych, przez osoby który w tym roku brały w nich udział.

Deklaracje są przekazywane przez instruktorów prowadzących dane zajęcia. Jest również możliwość pobrania deklaracji ze strony internetowej i przekazania jej nauczycielowi prowadzącemu, we wskazanym terminie.

Macie Państwo również możliwość z zapoznaniem się z zasadami rekrutacji, zgodnie z którymi będzie odbywał się nabór na zajęcia w roku szkolnym 2022/2023.

Regulamin rekrutacji MOS Kraków Wschód

CategoryAktualności