Szanowni Państwo,

kilka dni temu konferencją inauguracyjną rozpoczęliśmy w Krakowie realizację nowego miejskiego projektu pod nazwą #OGARNIAM ŻYCIE.

Czasy, w których żyjemy powodują, że do „klasycznych” problemów związanych z wiekiem dojrzewania, dochodzą bodźce, z jakimi nie mierzyliśmy się w najnowszej historii. Kryzys klimatyczny, pandemia koronawirusa i wojna w Ukrainie pozostawiły i niestety wciąż pozostawiają niezwykle destrukcyjny ślad na psychice – zwłaszcza młodych ludzi, a to przecież niejedyne wyzwania naszych dni.

Niemal codziennie do naszej świadomości trafiają przekazy medialne dotyczące przerażających statystyk prób samobójczych, problemów psychicznych i depresji wśród uczniów. Ucieczka
w alkohol, narkotyki, dopalacze, ale też w hazard i inne uzależnienia, przemoc i przy tym wszystkim pogłębiające się problemy dziecięcej psychiatrii.

Te szczególne starania i wzmożone działania szkół, poradni psychologiczno- pedagogicznych
i instytucji, statutowo zajmujących się wsparciem młodych ludzi powinny zostać rozszerzone na inne podmioty odgrywające znaczącą rolę w funkcjonowaniu miasta.

Jako miasto od lat przywiązujemy bardzo dużą wagę do kwestii zdrowia psychicznego krakowskich uczniów, wzmacniania ich kondycji psychicznej i profilaktyki ryzykownych zachowań. Dość przypomnieć realizowany przez lata we współpracy i na terenie Kliniki Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży CM UJ projekt „Nauczycielu nie jesteś sam – wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami
z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi” czy w ostatnim czasie utworzenie
w Krakowie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe. Z tej samej troski przy ośmiu samorządowych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w różnych lokalizacjach Krakowa powstały w ramach współpracy
z UNICEF-em Słoneczne Przestrzenie Wsparcia, w których z pomocy psychologów, pedagogów
i logopedów mogą korzystać dzieci z Ukrainy, jak i ich polscy rówieśnicy. To także miejsca pełne dodatkowych aktywności dla rodziców, nauczycieli oraz asystentów wielokulturowych. Takich działań nigdy nie będzie dość.

Projektem #OGARNIAM ŻYCIE chcemy sprawić, by pozytywnych oddziaływań
na psychikę młodych ludzi było w Krakowie jak najwięcej, w różnych obszarach i formach. Wstępnie ich problematyka została zarysowana na plakacie programowym projektu, ale jestem przekonana, że obszarów tych, podobnie jak partnerów projektu, będzie przybywać z każdym dniem.

W podejmowanych obecnie działaniach ważny jest każdy uczeń, który – najczęściej milcząco – czeka na wsparcie.

W związku z wyrażanym coraz częściej zainteresowaniem projektem przez szkoły ponadpodstawowe, w perspektywie zostanie nim objęta również i ta grupa młodzieży.

Zwracam się do Państwa Dyrektorów i Prezesów z apelem o przyłączenie się do tej niezwykle istotnej inicjatywy, poprzez wykorzystanie swojej wiedzy, pomysłów, możliwości, propozycji
i oferty – również podległych Wam jednostek. Wszystkie one będą gromadzone pod szyldem
# OGARNIAM ŻYCIE i promowane w Portalu Edukacyjnym i mediach miejskich.

Na Państwa odzew w tej sprawie do 9 grudnia czekają koordynatorzy projektu :

Pani Monika Borkowska – Żebrowska tel. 503 185 479 profilaktyka@mcpu.krakow.pl

Pan Michał Kowalski – tel. 508 166 533 michalkowalski@poradnia2krakow.pl

Anna Korfel- Jasińska
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

CategoryAktualności
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.