CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY dla dzieci i młodzieży to cykl imprez zrealizowany kilka lat temu na stadionach Krakowa w systemie rywalizacji indywidualnej dzieci i młodzieży. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” oraz KS „Kraków Athletics Team”, nawiązując do tej tradycji, organizują na stadionie MOS Kraków „Wschód” w dniu 20.06.2024 r. pierwszy tegoroczny CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY.

Dzień i godzina rozpoczęcia: 20 CZERWCA 2024 R. (CZWARTEK), GODZ. 16.30

Miejsce: stadion MOS KRAKÓW „WSCHÓD”, os. Szkolne 39

Prawo do startu ma młodzież zamieszkała na terenie miasta Krakowa oraz spoza Krakowa – w ramach wolnych miejsc. Zgłoszenia do zawodów dokonywane mogą być w dniu zawodów przez kluby, szkoły lub osoby prywatne.

Nagrody otrzymują uczestnicy wylosowani spośród wszystkich startujących w poszczególnych grupach wiekowych (do 20 nagród dla dziewcząt i chłopców). Losowaniem są objęte wszystkie bloki konkurencji, tj. biegowe, skocznościowe i rzutowe.

 

Regulamin

Zał. 1 do Regulaminu

CategoryAktualności