6.11.2020 – Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 3.11.2020 – Informacja z otwarcia ofert (pdf) ================================================================== 19.10.2020 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków “Wschód” ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. “Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Bulwarowej w Krakowie” Załączniki do pobrania: ogłoszenie o zam publicznym SIWZ Zal 1 do SIWZ formularz oferty…

Wybory do rady rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego odbędą się w czwartek 6 września 2018 r o godz 19.30 w siedzibie Ośrodka na os Szkolne 39.

Przetarg nieograniczony pn.: „Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury”, nr postępowania: MOS W.261.1.2018 MOS W.261.1.2018 Kraków, dnia 10 sierpnia 2018 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr ogłoszenie nr 595353-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. pn. „Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury” Na podstawie art….

Załącznik nr 4 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro OGŁOSZENIE Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Dostawę oleju opałowego na ogrzewanie hali pneumatycznej opis zamówienia: Dostawa do zbiorników wężem…

Załącznik nr 4 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro OGŁOSZENIE Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Wyłonienie realizatora Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 opis zamówienia: Przeprowadzenie rywalizacji…

Page 1 of 41 2 3 4