Przez cały wrzesień dzieci rozpoczynające swoją przygodę z piłką nożną w Szkółce piłkarskiej i Przedszkolu piłkarskim MOS Kraków wschód zapraszamy do udziału w darmowych treningach. Nasza doświadczona kadra trenerska obejmie dziecko opieką, zintegruje z grupą, a po zajęciach przekaże rodzicom istotne informacje dotyczące umiejętności dziecka. W ten sposób zarówno dzieci jak i rodzice będą mieli…

Przetarg nieograniczony pn.: „Dojścia i dojazdy do obiektu sportowego oraz małej architektury”, nr postępowania: MOS W.261.2.2018 załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – załącznik nr 1 załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia/spełnienia warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 – Wzór umowy załącznik nr 4 – Przedmiar robót załącznik nr…

 W dniu 24.06.2018 r. w halach sportowych: Centrum Rozwoju Com Com Zone, Suche Stawy (była hala KS Hutnik) i Szkoły Aspirantów PSP w Nowej Hucie rozegrano X Otwarte Mistrzostwa Krakowa w siatkówce kobiet i mężczyzn o Puchar Prezydenta m. Krakowa – Puchar Ligi. W Mistrzostwach wzięło udział 5 zespołów kobiecych (39 zawodniczek) i 22 męskich…