Fundacja Sportowy Kraków jest organizacją pozarządową działającą przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Wschód, wspierająca popularyzację i aktywizację szeroko rozumianej kultury fizycznej mieszkańców Miasta Krakowa.

Adres:
os. Zgody 13 a, 31-950 Kraków

Głównym celami strategicznymi działania fundacji są:

Rozwój kultury fizycznej i sportu

Ochrona zdrowia

Rozwój gospodarki i nauki

Wspieranie i szerzenie oświaty i wychowania

Rozwój kultury i sztuki

Opieka i pomoc społeczna

Promocja i wdrażanie ochrony środowiska

Opieka nad zabytkami

Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność zbieżna z wymienioną powyżej.

KRS
Fundacja Sportowy Kraków

Statut
Fundacja Sportowy Kraków