Przewodniczący Rady Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód zaprasza rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach Ośrodka na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców w dniu 07.09.2023 r. (czwartek) o godz. 1930  w Ibis Styles Krakow East, ul.Bulwarowa 35A, 31-751 Kraków

Rada Miasta Krakowa w roku 2019 podjęła uchwałę w sprawie utworzenia  Parku Kulturowego na terenie starej Nowej Huty. Celem utworzenia Parku Kulturowego  jest  ochrona krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej. Aby zachować unikatowy układ urbanistyczny i historyczną linię zabudowy  zastosowano na  terenie starej Nowej Huty…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE, znak sprawy: MOS.W.261.2.2021 pod nazwą “Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Bulwarowej w Krakowie – etap II – II postępowanie”. Do pobrania: 1. SWZ z załącznikami (w pdf) 2. załącznik nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia(dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary) 3. załącznik do SWZ w wersji edytowanej 4. załącznik nr 6…

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwa: “Budowa obiektów sportowych wraz z infrastruktura przy ulicy Bulwarowej w Krakowie – etap II” https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141314

TERMIN:   18 października 2014r./sobota/ – godz. 9.00, zbiórka drużyn – godz. 8.45 MIEJSCE:  boisko do piłki plażowej MOS Wschód, os. Szkolne 39.                           UCZESTNICY:  chłopcy rocznik 1999 i młodsi – uczniowie szkół gimnazjalnych. ZGŁOSZENIA Proszę o zgłaszanie udziału szkoły w turnieju do 15 października 2014 na dane kontaktowe MOS Wschód tel/fax (0-12) 644-22-72 lub e-mail…

Page 1 of 391 2 3 39