– Statut MOS “W” – Regulamin ZFŚS – Ryzyko zawodowe dla nauczycieli – Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Vide załącznik

Vide załącznik

Vide załącznik

Page 1 of 71 2 3 7