7.10.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE znak  sprawy: MOS.W.261.3.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE, znak sprawy: MOS.W.261.3.2021 pod nazwą “Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Bulwarowej w Krakowie – etap II – III postępowanie”. Do pobrania: 1. SWZ z załącznikami (w pdf) 2.załącznik nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia(dokumentacja projektowa,…