W imieniu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód zapraszam Państwa do wzięcia udziału w IV edycji programu “Tańczę w Krakowie” uruchomionym przez Gminę Miejską Kraków.

Program adresowany jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i zakłada, że minimum 2 klasy pierwsze z danej szkoły będą miały 45 minut zajęć tanecznych tygodniowo. Harmonogram zajęć tanecznych uwzględniał będzie szkolny plan zajęć i przerw w danej szkole.

W ramach realizacji programu Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód zapewnia:

  • wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
  • bezpłatne zajęcia finansowane przez Gminę Miejską Kraków trwające 45 minut tygodniowo dla każdej z 2 pierwszych klas w roku szkolnym 2021/2022.
  • na zakończenie zajęć – turniej tańca z pamiątkowymi medalami i dyplomami dla uczestników kursu,
  • możliwość kontynuacji zajęć tanecznych w ramach sekcji tańca przy MOS Kraków Wschód na os. Szkolnym 39.

Szkoła uczestnicząca w programie powinna zapewnić:

  • miejsce do przeprowadzenia zajęć i sprzęt grający (sala gimnastyczna lub podobna)
  • odpowiedni plan zajęć dla minimum dwóch klas pierwszych. Zajęcia taneczne powinny odbywać się kolejno dla każdej klasy, jedna po drugiej, najlepiej w godzinach porannych. Plan zajęć bierze pod uwagę podwójne finansowanie prowadzenia zajęć przez instruktora tańca i nauczyciela nauczania początkowego,
  • ubezpieczenie uczestników programu w ramach standardowej polisy, która obejmuje uczniów,
  • opłaty na rzecz instytucji, które w sposób zbiorowy zarządzają utworami muzycznymi.

Pierwsza klasa

Program adresowany dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych

Sekcja tańca

Możliwość kontynuacji zajęć tanecznych w ramach sekcji tańca przy MKS Krakus

Zajęcia w Państwa szkole

Należy zapewnić miejsce do przeprowadzenia zajęć i sprzęt grający

Czas zajęć: 45 min

Bezpłatne zajęcia trwające 45 minut

Dokumenty

Zał.1

Formularz zgłoszenia

Zał. 2

Lista zbiorcza uczestników Programu

Regulamin programu

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem programu “Tańczę w Krakowie”

Harmonogram zajęć

Każdy blok składa się z 2 lekcji po 45 min

Zapisy rozpoczynamy 22 czerwca o godzinie 10:00

Poniedziałki

06 - 09 - 2021
08:00

Wtorki

07 - 09 - 2021
08:00

Środy

08 - 09 - 2021
08:00

Czwartki

09 - 09 - 2021
08:00

Piątki

10 - 09 - 2021
08:00

Poniedziałki

06 - 09 - 2021
09:30

Wtorki

07 - 09 - 2021
09:30

Środy

08 - 09 - 2021
09:30

Czwartki

09 - 09 - 2021
09:30

Piątki

10 - 09 - 2021
09:30

Poniedziałki

06 - 09 - 2021
11:00

Wtorki

07 - 09 - 2021
11:00

Środy

08 - 09 - 2021
11:00

Czwartki

09 - 09 - 2021
11:00

Piątki

10 - 09 - 2021
11:00

Poniedziałki

06 - 09 - 2021
12:30

Wtorki

07 - 09 - 2021
12:30

Środy

08 - 09 - 2021
12:30

Czwartki

09 - 09 - 2021
12:30

Piątki

10 - 09 - 2021
12:30

Zajęcia rozpoczynają się od 13 września.

W przypadku braku miejsc, proszę o kontakt przez e-mail  taniec@moswschod.pl w celu wpisania na listę rezerwową.

Koordynator programu:

12 644 22 72

Pon-Pt: 9.00 – 15.00

Regulamin zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach Programu „Tańczę w Krakowie” organizowanego przez Gminę Miejską Kraków.