Przewodniczący Rady Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód zaprasza rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach Ośrodka na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców w dniu 07.09.2023 r. (czwartek) o godz. 1930  w Ibis Styles Krakow East, ul.Bulwarowa 35A, 31-751 Kraków

Wybory do rady rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego odbędą się w czwartek 6 września 2018 r o godz 19.30 w siedzibie Ośrodka na os Szkolne 39.

W odpowiedzi na list otwarty z dnia 18 kwietnia 2018 r. Zarządu MKS Krakus przedstawia się stanowisko Dyrekcji MOS Kraków Wschód.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak SP-02.4424.3.3.2018 dotyczące skargi rodziców dzieci z rocznika 2006 i 2007 trenujących piłkę nożną, po zapoznaniu się z treścią skargi z dnia 4 kwietnia 2018 r. skierowanej do Pana Janusza Kozioł Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej oraz do Wydziału Sportu Urzędu Miasta…

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice. W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje opublikowane przez Zarząd MKS Krakus w dniu 15 stycznia 2018 r na Facebooku MKS Krakus jako dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód czuje się w obowiązku wyjaśnić pewne kwestie które moim zdaniem są istotne dla zrozumienia specyfiki problemu. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” jest placówką…

Page 1 of 21 2