Przewodniczący Rady Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód zaprasza rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach Ośrodka na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców w dniu 07.09.2023 r. (czwartek) o godz. 1930  w Ibis Styles Krakow East, ul.Bulwarowa 35A, 31-751 Kraków

Rada Miasta Krakowa w roku 2019 podjęła uchwałę w sprawie utworzenia  Parku Kulturowego na terenie starej Nowej Huty. Celem utworzenia Parku Kulturowego  jest  ochrona krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej. Aby zachować unikatowy układ urbanistyczny i historyczną linię zabudowy  zastosowano na  terenie starej Nowej Huty…

7.10.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE znak  sprawy: MOS.W.261.3.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE, znak sprawy: MOS.W.261.3.2021 pod nazwą “Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Bulwarowej w Krakowie – etap II – III postępowanie”. Do pobrania: 1. SWZ z załącznikami (w pdf) 2.załącznik nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia(dokumentacja projektowa,…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE, znak sprawy: MOS.W.261.2.2021 pod nazwą “Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Bulwarowej w Krakowie – etap II – II postępowanie”. Do pobrania: 1. SWZ z załącznikami (w pdf) 2. załącznik nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia(dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary) 3. załącznik do SWZ w wersji edytowanej 4. załącznik nr 6…

W okresie wakacyjnym w weekendy obiekt jest czynny w godz. 10-18

Page 1 of 21 2