Rada Miasta Krakowa w roku 2019 podjęła uchwałę w sprawie utworzenia  Parku Kulturowego na terenie starej Nowej Huty.

Celem utworzenia Parku Kulturowego  jest  ochrona krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej.

Aby zachować unikatowy układ urbanistyczny i historyczną linię zabudowy  zastosowano na  terenie starej Nowej Huty  regulacje oraz przepisy mające przeciwdziałać   dominacji działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń i zakłócającą jej estetykę oraz ograniczać komercyjne zagospodarowywanie przestrzeni, jako dobra wspólnego lokalnych mieszkańców.

Po kilku latach od wprowadzenia przepisów nowohuckiego parku kulturowego wykazało konieczność doprecyzowania lub zmiany części wprowadzonych na tym obszarze regulacji oraz ich ujednolicenia w stosunku do tzw. „uchwały krajobrazowej” (m.in. w zakresie przyjętych definicji czy lokalizacji słupów plakatowo-reklamowych). Proponowane zmiany w uchwale o Parku Kulturowym Nowa Huta są jednocześnie odpowiedzią na zgłaszane przez nowohuckich przedsiębiorców oraz lokalne instytucje, a także mieszkańców postulaty, dotyczące m.in. zasad sytuowania szyldów, rekonstrukcji historycznych neonów reklamowych oraz stosowania nowych szyldów w postaci neonów, zasad ograniczania transparentności przeszkleń, eksponowania towarów przed lokalami prowadzącymi ich sprzedaż, umieszczania na elewacjach urządzeń nagłaśniających, klimatyzujących oraz anten telewizyjnych, jak również zasad lokalizacji na budynkach paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Aktualnie podjęto prace nad zmianą regulacji obowiązującej uchwały, efekty zmian zastaną zaprezentowane podczas konsultacji społecznych  w dniach 28 sierpnia do 20 września br. Ponadto wszelkie proponowane postulaty w zakresie zmian uchwały będzie można przekazywać i konsultować w trakcie dwóch dyżurów – 30 sierpnia i 13 września, w godz. 16.00–18.00 w Nowohuckim Centrum Kultury (przy al. Jana Pawła II 232, sala 110B). Dodatkowo, w ramach konsultacji przewidziano również otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 6 września, o godz. 17.00, w NCK, w sali 203. Możliwy jest również  kontakt telefoniczny – 18 września, w godz. 8.00–15.00, pod nr tel. 12 616 18 13.

W czasie trwania konsultacji mieszkańcy lub osoby prowadzące działalność na terenie objętym Parkiem Kulturowym Nowa Huta będą mieli możliwość zgłaszania uwag i wniosków w zakresie proponowanych zmian, na dedykowanych formularzach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na portalu Obywatelski Kraków oraz  na stronie internetowej parkikulturowe.krakow.pl, które będzie można złożyć na dzienniku podawczym urzędu lub przekazać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź tradycyjnej.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konsultacji zostaną zamieszczone na stronach: bip.krakow.pl oraz obywatelski.krakow.pl, na których będzie można zapoznać się m.in. z pełną treścią projektu zmiany uchwały o Parku Kulturowym Nowa Huta.

Prezydent Miasta  Krakowa zaprasza wszystkich mieszkańców i użytkowników nowohuckiej przestrzeni publicznej do udziału w konsultacjach i rozmowy na temat estetyki i funkcjonowania tego niezwykle ważnego obszaru miasta.