Przewodniczący Rady Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód zaprasza rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach Ośrodka na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców w dniu 07.09.2023 r. (czwartek) o godz. 1930  w Ibis Styles Krakow East, ul.Bulwarowa 35A, 31-751 Kraków

Porządek zebrania:

  1. Informacja dyrektora o bieżących sprawach Ośrodka.
  2. Wybór nowych członków Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej  na rok szkolny 2023/2024.
  3. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Rady Rodziców.
  4. Informacja o wpłatach na RR – aktualny stan finansowy z wniesionych opłat.
  5. Sprawy organizacyjne  RR i plan pracy 2023/2024 r.
  6. Sprawy różne.