6.11.2020 – Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

3.11.2020 – Informacja z otwarcia ofert (pdf)

==================================================================

19.10.2020

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków “Wschód” ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. “Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Bulwarowej w Krakowie”

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o zam publicznym

SIWZ

Zal 1 do SIWZ formularz oferty

Zal 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

Zal 3 do SIWZ Osw dot spelnienia war udz w post

Zal 4 do SIWZ Osw dot przeslanek wykluczenia

Zal 5 do SIWZ dokumentacja projektowa

Zal 6 do SIWZ Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej

Zal 7 do SIWZ Wykaz osob

Zal 8 do SIWZ Wykaz robot budowlanych

Zal 9 do SIWZ Osw dot przeslanek wykluczenia

Zalacznik nr 1 do IPU Wzor karty gwarancyjnej

Zalacznik nr 2 do IPU Grupy robot i zwiazane z nimi czynnosci

======================================================================

Odpowiedź na pytanie z dnia 20 października 2020 r. znak sprawy: MOS.W.261.3.2020

MOS_W_odpowiedź