DYREKCJE  SZKÓŁ REJONU NOWA HUTA

Nauczyciele wychowania fizycznego

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie – Nowej Hucie informuje, że w bieżącym roku szkolnym 2010/2011 współzawodnictwo szkół rejonu Nowa Huta będzie prowadzone w formie Nowohuckiej Olimpiady Młodzieży, jako odrębnej i równoległej formy współzawodnictwa sportowego do Krakowskiej Olimpiady Młodzieży.

Nowohucka Olimpiada Młodzieży jest odpowiedzią na sugestie szkół i nauczycieli wychowania fizycznego naszej dzielnicy.  Uwzględniając  wysoki stopień usportowienia naszej młodzieży oraz zainteresowania  sportem i kulturą fizyczną wprowadzamy tą formę poszerzając naszą ofertę.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w imprezach sportowych proponowanych w ramach Nowohuckiej Olimpiady Młodzieży 2010/2011.

Jednocześnie życzymy  całej społeczności szkolnej satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów dydaktycznych, wychowawczych   i sportowych w ciągu całego roku szkolnego 2010/11.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna MOS Nowa Huta.

CategoryAktualności