Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Nowa Huta zaprasza do quizu, którego celem jest promowanie wiedzy o sporcie, kulturze fizycznej wśród uczniów szkół krakowskich oraz wyłonienie spośród nich najlepszych, posiadających największe w tej dziedzinie umiejętności.

 1. Quiz organizowany jest w trzech etapach osobno dla szkół podstawowych i gimnazjów, poszczególne etapy to:
  • wewnątrzszkolny (teoria) – pozwalający na wyłonienie reprezentacji szkoły;
  • eliminacje międzyszkolne (teoria);
  • finał ( teoria i konkurencje praktyczne) – przy udziale zaproszonych sportowców, trenerów i działaczy klubowych.
 2. Do udziału w quizie zapraszamy uczniów posiadających zarówno dużą wiedzę w podanej tematyce, ale także podstawowe umiejętności z zakresu sprawności fizycznej.
 3. Zadaniem szkoły jest wyłonienie reprezentacji, która powinna składać się z trzech zawodników ( zespół może być koedukacyjny).
 4. Wiadomości teoretyczne z zakresu, których zostanie przeprowadzony quiz obejmują:
  • wydarzenia sportowe roku 2010 i bieżące;
  • sylwetki wybitnych polskich sportowców i olimpijczyków;
  • znajomość z zakresu przebiegu rywalizacji zespołów w polskich ligach, na poziomie rozgrywek najwyższych;
  • znajomość przepisów sportowych w dyscyplinach objętych programem szkolnym;
  • sukcesy i porażki reprezentantów Polski w roku 2010 i bieżące;
  • osiągnięcia zawodników i klubów z Krakowa.
 5. Eliminacje szkolne należy przeprowadzić w terminie do 31 stycznia 2010 r.
 6. Imienne zgłoszenie zespołu reprezentującego szkołę należy zgłosić do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie Nowej Hucie e-mail mos.krakus@moskrakus.com. Tel/fax12 644 22 72 w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2010 r.
 7. Zgłaszające się szkoły otrzymają zawiadomienie o terminie eliminacji krakowskich, miejscu przeprowadzenia quizu, jego regulaminie oraz szerszą informację o zakresie pytań.
 8. Dla ułatwienia przeprowadzenia eliminacji wewnątrzszkolnych przesyłamy i zamieszczamy na stronie przykładowy zestaw pytań.
 9. Dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody, dyplomy i honorowe certyfikatyCategoryAktualności