100  lat Wojskowego Klubu Sportowego Wawel

„ Ze sportem mi do twarzy”

 

REGULAMIN ZAWODÓW

Otwarte Zawody Lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży.

Termin zawodów: 12.06.2019 r. Godzina rozpoczęcia zawodów: 11,00.

 

Miejsce  zawodów:

Stadion lekkoatletyczny WKS Wawel , 30-084 Kraków przy ul. Podchorążych 3 (wjazd od ul. Głowackiego przy hali sportowej).

Uczestnicy:

Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zgłoszeni przez  szkoły.

Zawodnik ma prawo do uczestnictwa dwóch konkurencjach.

Zgłoszenia:  on line – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7W42lbaGdhnhy9SJPwaFWUEy_Teu9nU2JzZwru8PKrtUSlA/viewform

Konkurencje:    Dla dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych:

 1. dzieci młodszych roczniki 2009-2008 i dzieci starsze rocznik i 2007-2006.

– 60m, 300m, skok wzwyż,  skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową

 1. młodzików roczniki 2005-2004.

– 100m, 600m, skok wzwyż,  skok w dal, pchnięcie kulą.

 1. juniorów młodszych 2003-2002, juniorów roczniki 2001-2000

– 100m,  800m Skok wzwyż, skok w dal, pchnięcie kulą.

Sposób rozgrywania konkurencji:

– We wszystkich  biegach będą rozgrywane serie na czas.

– W skoku w dal, pchnięciu kulę i rzucie piłką palantową każdy z uczestników ma prawo do       wykonania 4 prób.

– Skoki w dal i wzwyż będą rozgrywane na dwóch skoczniach zlokalizowanych koło siebie.

 

 

Numery startowe:

We wszystkich konkurencjach obowiązują numery startowe przyklejone z przodu koszulki zagwarantowane i przydzielane przez organizatora.

Obuwie sportowe:

Start w konkurencjach biegowych oraz w skoku w dal i wzwyż w obuwiu sportowym lub w kolcach o długości do 6mm

Dekoracja:

Po zakończeniu rywalizacji w poszczególnych konkurencjach zapraszamy medalistów i trenera złotego medalisty do miejsca  dekoracji za metą po prawej stronie przy podium.

Program minutowy:
GODZINA BIEGI SKOKI RZUTY
11,00 60m M  2009-2008

60m M  2007-2006

Skok w dal M 2005-2004

Skok w dal M  2003-2002

Skok w dal M  2001-2000

Pchnięcie kulą K 3kg 2005-2004 i 2003-2002. Pchnięcie kulą K 4kg 2001-2000.
11,30 60m K 2009-2008

60m K 2007-2006

Skok wzwyż K  (wszystkie roczniki)  
12,00 100m M 2005-2004

100m M 2003-2002

100m M 2001-2000

Skok w dal K 2005-2004

Skok w dal K 2003-2002

Skok w dal K 2001-2000

Pchnięcie kulą M 5kg 2005-2004i 2003-2002. Pchnięcie kulą M 6kg 2001-2000.
12,30 100m K 2005-2004

100m K 2003-2002

100m K 2001-2000

Skok wzwyż M (wszystkie roczniki)  
13,00 300m M 2009-2008

300m M 2007-2006.

Skok w dal ( strefa) M

2009-2008, 2007-2006

Piłeczka palantowa K 2009-2008, 2007-2006
13,30 300m K 2008-2009

300m K 2006-2007.

   
14,00 600m M 2004-2005 Skok w dal ( strefa) K

2009-2008, 2007-2006

Piłeczka palantowa M 2009-2008, 2007-2006
14,15 600m K 2004-2005    
14,30 800m M 2003-2002 ,

2001-2000

   
14,45 800m K 2003-2002,

2001-2000

   
15,00   LOSOWANIE NAGRÓD  

Uwaga!. Program minutowy może ulec zmianie po zamknięciu listy startowej.

15.00 losowanie nagród  (wypadnie wcześniej, wypadnie kilka konkurencji), dobrze bo nauczyciele nie lubią pracy po godzinach)

Nagrody dla uczestników:

Nagrody otrzymują zawodnicy, którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca w każdej z rozgrywanych konkurencji  w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem na płeć.

Za I-III miejsca  w każdej kategorii – dyplomy

Po zakończeniu konkurencji 20 nagród rzeczowych  oraz koszulki do wylosowania wśród uczestników zawodów, a także 5 nagród rzeczowych do wylosowania wśród nauczycieli.

Pakiet startowy:

Pakiety startowe dla wszystkich uczestników zawodów do odbioru w biurze zawodów za metą po prawej stronie, zawierają  torbę prezentową, ,gadżet, baton, napój oraz los (dotyczy losowania nagród rzeczowych po zakończeniu zawodów o godzinie 15 ,00.

Ponadto dostępny będzie mały poczęstunek.

Nagrody dla Szkół : klasyfikacja za  największą liczbę uczestników, bon  na zakup sprzętu sportowego do zajęć lekkoatletycznych

Za miejsca  1-5               –  bon  o wartości 300,00 złotych

Informacja o zawodach:

Szkoły zostaną poinformowane o zawodach listownie, e-mailowo za pośrednictwem Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz osobiście przez przedstawicieli

sekcji lekkoatletycznej WKS Wawel ( dotyczy szkół w najbliższej okolicy).

Ponadto informacja na stronie i facebook

http://wkswawel.pl

https://www.facebook.com/WksWawelLa

https://www.facebook.com/events/1929500887161845/

Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora. Interpretacja regulaminu oraz kwestie sporne rozstrzyga organizator.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy,
  że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestników w/w zawodów jest WKS Wawel, ul. Podchorążych 3, 30-084 Krakó
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i Realizatora zawodów w celu przeprowadzenia zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz uhonorowania wyróżnionych uczestników nagrodami i publikacji komunikatów po zakończeniu zawodó
 3. Osoba podająca dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia Biegu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu ma prawo:
  1. w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem,
  2. do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe uczestników Biegu będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia przeprowadzenia

 

 

CategoryAktualności