Mając na uwadze unikatowość układu urbanistycznego i ponadczasowość architektury oraz tożsamość i związek mieszkańców z historią, kulturą i przestrzenią miejską Nowej Huty, 20 listopada 2019 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIX/757/19 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. Objęcie terenów nowohuckich tą szczególną formą ochrony krajobrazu kulturowego stanowi rozwinięcie zapisów planów miejscowych oraz uzupełnienie zapisów ochrony konserwatorskiej. Uchwała wejdzie w życie 29 listopada 2020 roku.

Park Kulturowy Nowa Huta - plakat miejski

CategoryAktualności