W związku z zapowiedzianymi przez Ministra Zdrowia zmianami w ROZPORZĄDZENIEU RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku z obiektów
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód
mogą korzystać jedynie zawodnicy z aktualną licencją zawodniczą.

(należy posiadać skan licencji lub licencję w wersji elektronicznej, którą należy pokazać przed rozpoczęciem korzystania z obiektów sportowych)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 644 22 72

CategoryAktualności