Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków “Wschód” serdecznie zaprasza dzieci pochodzenia ukraińskiego, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (po 24 lutego 2022) z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na organizowane przez nas półkolonie sportowe, które będą odbywały się w 5-dniowych turnusach na naszym obiekcie sportowym na os. Szkolnym 39.
Koszt to tylko 100 zł (forma bezzwrotnego zadatku). Pozostała kwota pokrywana jest ze środków funduszu “Pomoc dla Ukrainy”.

Zapewniamy opiekę w godz. 7-17, obiady dostarczane przez firmę cateringową, warsztaty, wycieczki, transport oraz mnóstwo sportowych wrażeń i atrakcji.

Elektroniczny System zapisów: https://moswschod.pl/polkolonie-sportowe-ukraina/

 

CategoryAktualności