Dzięki inicjatywie krakowskich radnych w okresie ferii zimowych dzieci z krakowskich szkół podstawowych oraz dzieci uczestniczące w zajęciach w Młodzieżowych Domach Kultury i Ośrodkach Sportowych będą mogły bezpłatnie skorzystać z wielu atrakcji w ramach programu „Zajęcia sportowe dla krakowskich dzieci w okresie ferii”.
Dla dzieci zostały przygotowane: 2 godzinne wejściówki do GO jump (ul.Sikorki 23 oraz ul. Rzemieślnicza 20 G), 2 godzinne wejściówki na kręgielnię Bowling House (ul. Klimeckiego 14 B), bilety upoważniające do skorzystania z przejażdżki na Kole widokowym na przy ul. Marii Konopnickiej 29 na Bulwarze Wołyńskim oraz do wizyty w Multikinie na dowolnie wybrany seans.
Zasady zapisu do udziału w akcji oraz odbioru biletów wstępu określone są w Regulaminie akcji.

Zapisy do udziału w atrakcjach

CategoryAktualności