Od dnia 12.05.2020 program Lokalny Animator Sportu powrócił na dwa boiska w Krakowie. Są to obiekty: Orlik przy ul. Urzędniczej, który jest dostępny dla lokalnej społeczności od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00 Orlik przy ul. Myśliwskiej, który jest dostępny dla lokalnej społeczności od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 17.00…