Najlepsze szkoły gimnazjalne  w roku szkolnym 2012/2013: GM 47 GM 37 GM 39 Tabele współzawodnictwaw ramach Nowohuckiej Olimpiady Młodzieży (DZIEWCZĘTA, CHŁOPCY, RAZEM) do pobrania z załącznika.

Końcowe tabele współzawodnictwa w ramach Nowohuckiej Olimpiady Młodzieży (DZIEWCZĘTA, CHŁOPCY, RAZEM) do pobrania z załącznika.

Gimnazjum nr 47 zwycięzcą Nowohuckiej Olimpiady Młodzieży w klasyfikacji generalnej!!! Aktualne tabele współzawodnictwa w ramach Nowohuckiej Olimpiady Młodzieży (DZIEWCZĘTA, CHŁOPCY, RAZEM) do pobrania z załącznika.

Wśród dziewcząt na czele jednocześnie dwa gimnazja – G 46 i G 47, potem G 37 , wśród chłopców kolejno     G 37, G 47 i G 46. W generalnej punktacji zwyciężyło G 47 przed G 37 i G 46.

Tabele uzupełnione! Aktualne tabele współzawodnictwa (DZIEWCZĘTA, CHŁOPCY, RAZEM) do pobrania z załącznika.