Załącznik nr 4 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro OGŁOSZENIE Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Dostawę oleju opałowego na ogrzewanie hali pneumatycznej opis zamówienia: Dostawa do zbiorników wężem…

Załącznik nr 4 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro OGŁOSZENIE Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Wyłonienie realizatora Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 opis zamówienia: Przeprowadzenie rywalizacji…

Załącznik nr 4 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro OGŁOSZENIE Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Opracowanie projektu budowlanego drogi oraz boiska wielofunkcyjnego opis zamówienia: Projekt, kosztorys, przedmiar oraz…

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zwraca się do Państwa o przedstawienie pisemnej oferty dotyczącej projektu budowlanego drogi dojazdowej do parkingu położonego przy budynku MOS oraz ścieżki pieszo-rowerowej, ogrodzenia, przeniesienie skoczni w dal i ewentualnego boiska wraz z oświetleniem i innymi obiektami małej architektury. Termin realizacji opracowania kompletu dokumentów 31.12.2017 r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro OGŁOSZENIE Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Wykonanie nawierzchni kostki brukowej na podjeździe parkingowym dla samochodów ciężarowych. opis zamówienia: Prace…

Page 2 of 4 1 2 3 4