Miejsce:        ZSOI nr 3 w Krakowie Podgórzu, ul. Strąkowa 3a (Ruczaj Zaborze )

Termin:         28 i 29 stycznia /wtorek, środa/ 2014 roku, od godz. 10.30

Proszę o potwierdzenie udziału szkoły w turnieju do 21 stycznia br.
na dane kontaktowe MOS Wschód telefonicznie lub e-mailem:

tel/fax: (0-12) 644-22-72;            email mos.krakus@moskrakus.com