Znak sprawy: MOS.W.261.1.2016

29.04.2016 – Unieważnienie

Unieważnienie (Pobierz)

Znak sprawy: MOS.W.261.1.2016

14.04.2016 – Zmiana SIWZ

Ogłoszenie zmiana (Pobierz)

Pytanie – Odpowiedź Zmiana SIWZ (Pobierz)

Załączniki do Pytanie / odpowiedź zmiana SIWZ
1) załącznik nr 52 – przedmiar dodatkowy – roboty budowlane (Pobierz)
2) załącznik nr 53 – przedmiar dodatkowy – instalacja chłodnicza (Pobierz)
3) załącznik nr 54 – projekt klimatyzacja (Pobierz)
4) załącznik nr 55 – karta doboru (Pobierz)
5) załącznik nr 56 – rzut parteru instalacja klimatyzacji (Pobierz)
6) załącznik nr 57 – rzut I piętra instalacja klimatyzacji(Pobierz)
7) załącznik nr 58 – rzut dachu instalacja klimatyzacji (Pobierz)

Przetarg nieograniczony

pn. Modernizacja i rozbudowa obiektu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód”

Znak sprawy: MOS.W.261.1.2016

Ogłoszenie

siwz

Załączniki do siwz

Wykaz załączników do siwz:
1)    załącznik nr 1 – formularz ofertowy; (Pobierz)
2)    załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; (Pobierz)
3)    załącznik nr 3 – wzór umowy, (Pobierz)
4)    załącznik nr 4 – formularz listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca / informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, (Pobierz)
5)    załącznik nr 5 – wykaz robót, (Pobierz)
6)    załącznik nr 6 – wykaz osób (Pobierz)
7)    załącznik nr 6a – oświadczenie, (Pobierz)
8)    załącznik nr 7 – przedmiar robót – roboty budowlane (Pobierz)
9)    załącznik nr 8 – przedmiar robót – roboty elektryczne (Pobierz)
10)    załącznik nr 9 – przedmiar robót – roboty co, wod-kan, wentylacja (Pobierz)
11)    załącznik nr 10 – STWiOR roboty elektryczne (Pobierz)
12)    załącznik nr 11  – STWiOR Roboty co, wod-kan, wentylacja (Pobierz)
13)    załącznik nr 12 – STWiOR Roboty budowlane (Pobierz)
14)    załącznik nr 13  – opis architektury-szatnia (Pobierz)
15)    załącznik nr 14 – opis plan zagospodarowania – szatnia (Pobierz)
16)    załącznik nr 15  – opis rozbiórka -szatnia (Pobierz)
17)    załącznik nr 16 – projekt architektura – rysunek 1 – parter (Pobierz)
18)    załącznik nr 17  – projekt architektura – rysunek 2 – I piętro (Pobierz)
19)    załącznik nr 18 – projekt architektura – rysunek 3 – dach (Pobierz)
20)    załącznik nr 19  – projekt architektura – rysunek 4 – przekrój (Pobierz)
21)    załącznik nr 20 – projekt architektura – rysunek 5 – elewacja (Pobierz)
22)    załącznik nr 21  – projekt architektura – rysunek 6 – zestawienie (Pobierz)
23)    załącznik nr 22  – projekt architektura – rysunek 7 – pzt (Pobierz)
24)    załącznik nr 23  – projekt architektura – rysunek 8 – inwentaryzacja (Pobierz)
25)    załącznik nr 24  – projekt elektryka – rysunek 1 – mapa (Pobierz)
26)    załącznik nr 25  – projekt elektryka – rysunek 2 – rzut parteru (Pobierz)
27)    załącznik nr 26  – projekt elektryka – rysunek 3 – rzut piętra  oświetlenie (Pobierz)
28)    załącznik nr 27  – projekt elektryka – rysunek 4 – rzut piętra –instalacja gniazd (Pobierz)
29)    załącznik nr 28  – projekt elektryka – rysunek 5 – dach – instalacja odgromowa (Pobierz)
30)    załącznik nr 29  – projekt elektryka – rysunek 6 – schemat ideowy zasilania (Pobierz)
31)    załącznik nr 30  – projekt elektryka – rysunek 7 – schemat ideowy tablicy szatni (Pobierz)
32)    załącznik nr 31  – projekt elektryka – rysunek 8 – schemat ideowy tablicy biurowej (Pobierz)
33)    załącznik nr 32  – projekt elektryka – rysunek 9 – schemat ideowy instalacji teletechnicznej (Pobierz)
34)    załącznik nr 33  – projekt elektryka – opis (Pobierz)
35)    załącznik nr 34  – projekt instalacje – opis co szatnia (Pobierz)
36)    załącznik nr 35  – projekt instalacje – opis – wentylacja (Pobierz)
37)    załącznik nr 36  – projekt instalacje – opis wod-kan szatnia (Pobierz)
38)    załącznik nr 37  – projekt instalacje – co szatnia opis techniczny (Pobierz)
39)    załącznik nr 38  – projekt instalacje – co rzut parteru instalacja (Pobierz)
40)    załącznik nr 39  – projekt instalacje – co rzut I piętra instalacja (Pobierz)
41)    załącznik nr 40  – projekt instalacje – wentylacja bilans (Pobierz)
42)    załącznik nr 41  – projekt instalacje – wentylacja opis techniczny (Pobierz)
43)    załącznik nr 42  – projekt instalacje – wentylacja mechaniczna rzut parteru (Pobierz)
44)    załącznik nr 43  – projekt instalacje – wentylacja mechaniczna rzut I piętra (Pobierz)
45)    załącznik nr 44  – projekt instalacje – wentylacja wytyczne elektryczne szatnia (Pobierz)
46)    załącznik nr 45  – projekt instalacje – wod-kan opis techniczny (Pobierz)
47)    załącznik nr 46  – projekt instalacje – wod-kan projekt zagospodarowania terenu (Pobierz)
48)    załącznik nr 47 – projekt instalacje – wod-kan rzut parteru (Pobierz)
49)    załącznik nr 48  – projekt instalacje – wod-kan rzut I piętra (Pobierz)
50)    załącznik nr 49  – standard materiałowy dla inwestycji – standaryzacja (Pobierz)
51)    załącznik nr 50  – wygrodzenie terenu inwestycji – standaryzacja (Pobierz)
52)    załącznik nr 51  – Z-1 specyfikacja kostka brukowa (Pobierz)