Załącznik nr 4
do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy,
usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

OGŁOSZENIE

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Wykonanie i montaż mebli

opis zamówienia: Wykonanie mebli biurowych, kuchennych, magazynowych w oparciu o zestawienie kompletu mebli wraz z wymiarami.

Termin składania ofert: 20.11.2016

Miejsce składania ofert: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód, os Zgody 13a.

Forma składania ofert: pisemna

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Wschód

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr MOS.W.021.9.2014 Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód”
w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2014 r.